Onderzoek van Ambius en RUG:

Onderzoek toont aan dat werkomgevingen die verrijkt zijn met planten een positief effect van 15 tot 19% hebben op tevredenheid en concentratievermogen van de medewerker. Door planten voelen werknemers zich prettiger en meer thuis op de afdeling, ervaren ze een verbetering in de luchtkwaliteit en hebben ze het idee dat ze zich beter kunnen concentreren. Daarnaast hebben planten een positief effect op de productiviteit. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Ambius en Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met PRISM.

Opzet van het onderzoek

Door middel van twee studies bij een zorgverzekeraar in Nederland en een accountancykantoor in Londen werden de effecten van planten gemeten op korte termijn (na drie weken) en langere termijn (na drie maanden). Een kale werkomgeving werd vergeleken met een met planten verrijkte werkomgeving. Naast deze onderzoeken startte men een aanvullend veldexperiment omdat de longitudinale studies geen duidelijke effecten van verrijkte werkomgevingen gaven op (objectieve) arbeidsproductiviteit. In dit experiment voerden ‘echte’ werknemers twee taken uit in hun eigen werkomgeving. In de werkomgeving met kamerplanten was de productiviteit respectievelijk 15% en 19% hoger. De productiviteitsverhoging ging niet ten koste van een latere kwaliteit van het werk.

Conclusie

Planten hebben langdurig positieve effecten op het welbevinden van werknemers op de werkvloer. Daarnaast lijken planten een positief effect op concentratie en arbeidsproductiviteit te hebben, dit laatste voornamelijk op korte termijn. In vergelijking met eerder onderzoek kan men concluderen dat de effecten van eerder laboratoriumonderzoek, dat positieve effecten van kamerplanten rapporteert, deels worden gerepliceerd. Uit deze replicatie blijkt dat de effecten van planten positief zijn op langere termijn en in een echte werkomgeving, waar een breed scala aan factoren van invloed is op de beleefde kwaliteit van de ruimte.