Duurzaam Groen

Het CO2 reductieprogramma van Ambius

In 2009 zette Ambius koers naar een meer duurzame toekomst. We hebben al geruime tijd erkend en uitgedragen dat de diensten die we leveren, met name die voor kamerplanten, voordelen opleveren voor het milieu. We zijn ervan overtuigd dat ze in de nabije toekomst deel zullen uitmaken van nog veel meer groene gebouwbeheerprogramma's.

Dit kan allemaal wel zo zijn, maar als Ambius zelf niet duurzaam werkt, worden de voordelen van onze dienstverlening door onze eigen praktijk aangetast of teniet gedaan. Daarom heeft Ambius de uitstoot van broeikasgassen in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Afrika gemeten en zijn we nu bezig met een uitgebreid CO2-actieplan.

De CO2-voetafdruk van Ambius

De totale CO2-voetafdruk van Ambius in de landen waar we in 2010 hebben gemeten was iets minder dan 16.000 ton CO2e. Rekening houdend met wijzigingen van emissiefactoren is dit een verbetering van meer dan 10% ten opzichte van het voorgaande jaar. Enkele hoogtepunten zijn:

  • 13% reductie van de uitstoot van broeikasgassen per werknemer tot 10,7 ton CO2e
  • 19% reductie van de uitstoot van broeikasgassen per vierkante meter van de vloeroppervlakte van bedrijfsgebouwen (0,13 ton CO2e / m2 GIA)
  • 57% reductie van de uitstoot van broeikasgassen van gestort afval
  • 5% reductie van de uitstoot van broeikasgassen geproduceerd door ons wagenpark

De uitstoot van broeikasgassen is op basis van internationale normen berekend door onze in Londen gevestigde CO2-beheersingspartners en wordt in onze technische verklaring toegelicht.

Het grootste deel van onze uitstoot van broeikasgassen was afkomstig van ons wagenpark en het verwarmen, verlichten en koel houden van onze gebouwen, maar sinds onze laatste rapportage hebben we al aanzienlijke vooruitgang geboekt. Afval, papier en zakenreizen vormden ook een groot deel van onze CO2- voetafdruk, maar het verminderen daarvan zal een relatief kleine invloed op ons totale CO2 -reductieplan hebben.

Een samenvatting van onze uitstootgegevens en de plannen voor de komende jaren vindt u hier: Ambius Greenhouse Gas Emissions 2009 Summary and Recommendations

Regelmatige updates van Duurzaam Groen

Terwijl we verder gaan met het Duurzaam Groen programma zullen er regelmatig updates zijn, dus kom hier later nog eens terug om te zien hoe ver we zijn met het reduceren van ons milieueffect, wat op zijn beurt onze klanten zal helpen hun eigen milieueffect te verkleinen. Er is nog wel een lange weg te gaan, maar we hebben de eerste stappen gezet zonder afbreuk te doen aan ons productassortiment of het hoge niveau van onze dienstverlening.

Lees meer over wat we al hebben gedaan voor de Planet Positive status en onze Duurzaam Groene initiatieven:

  • Meten - Hoe we onze CO2-voetafdruk meten
  • Reduceren - Wat hebben we gedaan om onze CO2-voetafdruk te verkleinen en wat zijn onze initiatieven in 2011
  • Actie - De acties die we ondernemen om ons milieueffect te beperken en aan een beter milieu bij te dragen
  • Ambius's Planet Positive certificering
  • Duurzaam Groene producten en services

Ambius, onderdeel van Rentokil, heeft haar positie in de Dow Jones Sustainability Index gehandhaafd. Lees meer op de Rentokil website.

Dow Jones Sustainability Index
0800-2600100

Moderne kleurrijke plantenbakken

Afbeelding van een Ambius plantenbak

Creatief gearrangeerde plantenbakken vanaf € 3,28 per maand

Ambius White Papers

Image representing Ambius White Papers

De gedachten stimuleren en eenieder voorzien van nuttige kennis

Planten

Haal inspiratie uit ons assortiment van planten.

Voordelen van planten

Planten doen veel meer dan er alleen maar goed uitzien.

Ambius